Επικοινωνία

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ:                  6946-522-288, 6948-210-296 E-mail:            philosophia.ancilla@gmail.com
Ταχ. Διευθ.:   7ης Μεραρχίας 1, Καβάλα 65403 Ιστοσελίδα:  synathena.gr