Θωμάς Βουγιουκλής

Ομότιμος Καθηγητής Μαθηματικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

tvougiou@eled.duth.gr

Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσω μερικά ουσιαστικά στοιχεία, κατά τη γνώμη μου, από τα μαθηματικά τα οποία θα αλιευθούν κυρίως από την μελέτη του σχετικά νέου κλάδου των μαθηματικών ο οποίος ονομάζεται «υπερδομές». Οι υπερδομές γενικεύουν το ‘μονοσήμαντο’ (μονότιμο) στο ‘πολυσήμαντο’ (πλειονότιμο) και το ‘σαφές’ στο ‘ασαφές’ (fuzzy). Κάθε προσπάθεια διατύπωσης και κοινοποίησης των γενικεύσεων από την μια επιστήμη στην άλλη θα βοηθήσει στη μέθεξη των βασικών στοιχείων-δομών μεταξύ των επιστημών. Επομένως, οι ερευνητές πρέπει να ανακαλύψουν τα θεμελιώδη στοιχεία που χρησιμοποιούν, έστω και αν τα θεωρούν προφανή στην επιστήμη τους, και να τα κοινοποιήσουν στις άλλες επιστήμες στις οποίες μπορούν να φανούν εξαιρετικά χρήσιμα. Ειδικά τα μαθηματικά τα οποία δεν ξεκινούν με την υποχρέωση των εφαρμογών και αναπτύσσονται ελεύθερα, έχουν πολλά να παρουσιάσουν τα οποία προέκυψαν στην αχαλίνωτη πορεία τους.